Standard Handlebars

Handlebar

Motorcycles

Item No.

Fits Model

A

Width

B

Ht

C

Rise

D

Width

E

Sweep

HBM001

Mini

710

100

93.9

175

59.7

HBM002

Yamaha YZ

800

90

60.4

170

52.4

HBM003

Honda CR-LO

800

70

51.1

190

58.0

HBM004

Suzuki Rm

800

60

52.2

222

57.3

HBM005

Honda CR-Hi

810

90

71.6

218

68.5

HBM006

Kawasaki KX

800

80

60.4

170

55.7

HBP001

HONDA CR125/250/ 250F / 450F 2004-2006

802

99

65

200

54

HBP002

HONDA CR125/250/ 450F 2002-2003

796

89

49

205

58

HBP003

HONDA XR 250/600 (All Years)

795

83

72

200

75

HBP004

HONDA XR 400 (All Years)

805

87

50

205

58

HBP005

HUSQVARNA MX and ENDURO 2001-2005

790

82

64

200

60

HBP006

KAWASAKI KX 125/250 2003-2005

805

93

50

205

55

HBP007

KAWASAKI KX 250F 2005

805

93

50

205

55

HBP008

KAWASAKI KX125/250/ 250F / 450F 2006

802

99

65

200

54

HBP009

SUZUKI DR-Z 400 (All Years)

800

71

50

200

65

HBP010

SUZUKI RM125/250 2002-2004

814

79

45

217

59

HBP011

SUZUKI RM125/250 2005

796

80

55

210

57

HBP012

SUZUKI RM-Z 250 2004

798

74

53

200

58

HBP013

SUZUKI RM-Z 250 2005-2006

805

93

50

205

55

HBP014

YAMAHA YZ 250F/450F 2005; YZ125/250 WR250F/450F 2005-06

796

80

55

210

57

ATVs

Item No.

Fits Model

A

B

C

D

E

HBA001

ATV Mini

735

105

98.6

222

66.3

HBA002

Yamaha Banshee

775

150

120

190

100

HBA003

Honda Fourtax

770

160

120

200

98

HBA004

Honda TRX 400EX

790

142

105

200

90

HBA005

Suzuki Quad Racer

770

120

115

180

92

HBA006

Yamaha Raptor

785

140

105

155

100

HBA007

ATV Race

775

120

95

205

68

HBA008

Yamaha YFZ450

773

110

87

212

97